Märkning

Chipmärka valpar / kattungar eller andra mindre djur, måste du ha utbildning på . Endera genom SKK eller likvärdig organisation, eller jobba inom professionen djurvård.

Du kan även som privatperson köpa dina chip härifrån och ta med till veterinären eller din privata märkare. Det brukar bli betydligt billigare. Vi har standard storlek och minichip.  Bor du i närheten av oss (Kronoberg) kommer vi gärna hem till dig och märker din kull. Det blir lugnare för valpen som är i hemmiljö och leker med sina syskon. Samt att det blir bara en åtgärd för valpen och den obekymrat kan leka vidare efter märkningen.